05
bar
P1000907

Taekwon-do vereniging JUCHE Deurne

Wij zijn de enige vereniging in de regio die is aangesloten bij I.T.F. Nederland en I.T.F. te Wenen. Hierdoor zijn onze leden gegarandeerd van les in het enige echte traditionele Taekwon-do zoals ontwikkeld door Generaal Choi Hong Hi. Maar toch zijn er nog vele clubs die deze stijl imiteren en de mensen doen geloven dat zij ook aangesloten zijn, en na verloop van tijd stoppen vele teleurgesteld omdat de desbetreffende leraren zelf de regels van het Taekwon-do niet begrijpen n.l. Eerlijkheid - Hoffelijk¬heid - Volharding - Zelfbeheersing en Onoverwinnelijke geest.

Wat is I.T.F. Taekwon-do

Taekwon-do is een Koreaanse verdedigingssport welke is ontwikkeld door de Koreaanse generaal Choi-Hong-Hi. Binnen het leger ontwikkelde hij deze fantastische mooie sport. Taekwon-do kent een breed scala van trap -stoot spring en bloktechnieken en deze fantastische sport kan als recreatiesport en als wedstrijdsport beoefend worden door zowel jong als oud. Taekwon-do is een inspannende ontspanning waarbij lichamelijke en geestelijke conditie hand in hand gaan.

Wat betekent JUCHE

JUCHE is de filosofische naam van de 15e Tul en ver¬teld dat de mens meester van alles is en zelf beslist, over zijn toekomst m.a.w. hij is meester van de wereld en van zijn eigen lot.

Les van Internationaal Instructeur I.T.F. Taekwon-do

Het is erg belangrijk dat u les krijgt van een Internatio¬naal Instructeur omdat u er dan zeker van bent dat u de originele Taekwon-do technieken aangeleerd krijgt. Er wordt binnen onze vereniging dan ook veel tijd en kosten gestoken om dit up to date te houden. Daarom wordt er binnen Taekwon-do vereniging JUCHE les gegeven door erken¬de trainers aangesloten bij de I.T.F. organisatie en is hoofd trainer dhr. C v/d Heuvel een van de vier 7e Dan masters en International Instructeurs die Nederland rijk is.

Taekwon-do bij JUCHE ook voor de jeugd

Taekwon-do vereniging JUCHE heeft verschillende jeugd groe¬pen. Bij deze groepen wordt er rekening gehouden met de leeftijd van de kinderen. kinderen van 4 -6 jaar kunnen bij ons terecht bij de TKD Tigers. De lessen worden zo gegeven dat als zij de leeftijd van 13 jaar hebben bereikt zij de overstap naar de ouderen makkelijk kunnen maken. Toch moeten zij de zelfde technieken beheersen als de Senioren

Inschrijven bij Taekwon-do vereniging JUCHE

Bij inschrijving wordt men automatisch ingeschreven bij de landelijke organisatie, de I.T.F. Nederland. Dit is nodig voor de erkenning van de verschillende bandgraden.

Deze organisatie organiseert ook diverse evenementen,verstrekt de paspoorten en geeft een bondsblad uit voor de leden. Bij inschrijving wordt men automatisch ingeschreven bij de landelijke organisatie, de I.T.F. Nederland. Dit is nodig voor de erkenning van de verschillende bandgraden. Deze organisatie organiseert ook diverse evenementen,verstrekt de paspoorten en geeft een bondsblad uit voor de leden.

De belangrijkste onderdelen van I.T.F. Taekwon-do

Tuls ( Stijlfiguren)

Tuls zijn oefeningen (schijngevechten tegen meerdere tegenstanders) die men alleen kan oefenen en men kan hiermee zijn technieken laten zien die men beheerst.

Deze Tuls zijn opgetekend in een 15 delige encyclope¬die. Het I.T.F. Taekwon-do bevat 24 Tuls die samen 975 verschillende bewegingen bevatten, men kan dan de techniek –balans –ritme –ademhaling -kracht beoordelen. Tuls zijn ook een graadmeter voor het behalen van de verschillende kleuren banden en Dan graden.

Sparring (Matsogi)

Dit is voor de meeste het spectaculairste binnen het Taekwon-do, de deelnemers dragen hand en voetbeschermers. De jeugd draagt ook nog een hoofdbeschermer om de veiligheid niet in gevaar te brengen .De regels van het traditionele Taekwondo I.T.F. zijn zodanig dat ieder die aan sparrings wedstrijden mee doet, bijna nooit gewond raakt. Dit draagt er toe bij dat het originele Taekwon-do van de Internationale Taekwon-do Federatie zich op dit moment ontwikkeld tot een van de meest populaire sporten ter wereld en dat er al meer dan 115 landen zijn aangesloten.

Wedstrijden:

Deze worden er gehouden op club - regionaal - landelijk -Europees en wereld niveau. De onderdelen waar men dan aan mee kan doen zijn: Tuls - Sparring - Powerbraek en Speciale technieken.

Zelfverdediging

Hierbij is het de bedoeling om een aanvaller met of zon¬der wapen , buiten gevecht te stellen d.m.v. Taekwon-do technieken.

Examens en Diploma's

Alle diploma's behaald bij Taekwon-do ver JUCHE zijn erkend door de landelijke bond als door de wereld bond te Wenen.

Meer informatie en trainingstijden

Voor meer informatie of proefles kunt u altijd bellen naar :

C v/d Heuvel tel 0493-320638. (0627286302)

Trainingstijden Taekwon-do vereniging Juche Deurne

Maandag * 18:15 - 19:00 uur
# 19:00 - 20:00 uur
Woensdag * 18:15 - 19:00 uur
# 19:00 - 20:00 uur

* jeugdgroep, # junioren /senioren

T.K.D Tijgers (4-6 jaar)

Woensdag 17:30 - 18:15 uur